Detall

Eleccions 2021 d’estudiants a Claustre Universitari, Junta de Facultat i consells d’estudis

Notícia | 23-03-2021

Els dies 18 i 19 de maig tindran lloc les eleccions per escollir els representants dels estudiants a Claustre Universitari, Junta de Facultat i consells d’estudis.

 

Les eleccions d’estudiants es convoquen cada dos anys i són el mecanisme per escollir els estudiants representants de l’alumnat en els diferents òrgans de govern.

El Claustre és el màxim òrgan de representació del conjunt de la comunitat universitària i els alumnes hi són representats fins a un total de 90 membres, inclosos els estudiants de doctorat.

 

La Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat més important de la Facultat i els estudiants en sou un 30% dels membres.

 

Per cada grau vinculat a la Facultat hi ha un consell d’estudis format per una representació del professorat dels departaments amb docència a l’ensenyament i una representació dels estudiants.

 

És important participar-hi, ja que és la manera de tenir veu en les decisions que us afecten a tots.