Detall

Els alumnes de primer curs de grau reprendran les classes presencials

Notícia | 16-02-2021

Seguint les indicacions del PROCICAT, les assignatures de primer curs es faran en docència mixta a partir del dilluns 22 de febrer. Ho faran amb freqüència quinzenal —una setmana físicament a les aules i una altra en remot— en funció de la terminació parell o imparell del DNI, per tal de respectar l’aforament del 50 % a les aules i garantir així les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

La setmana del 22 de febrer seran els alumnes amb DNI imparell els qui vindran al centre presencialment, mentre que la setmana de l’1 de març ho faran els alumnes amb DNI parell. Pel que fa al professorat, impartiran les sessions presencialment com és habitual, però amb la meitat d’estudiants a l’aula i l’altra meitat seguint la classe en línia des de casa i de manera síncrona.

Cal recordar als estudiants que, en el moment d’accedir a la Facultat, han de seguir el Protocol de mesures per evitar contagis per tal que les mesures siguin efectives i evitar nous contagis, quarantenes i confinaments.

La resta d’estudiants de grau seguiran les classes en remot des de casa fins que les disposicions del PROCICAT permetin tornar a una modalitat presencial o semipresencial. Tot i així, la docència és síncrona i es mantindrà l’horari fixat per poder seguir la planificació establerta.

Pel que fa a l’avaluació continuada, els estudiants de primer curs de grau podran fer-la presencialment aprofitant l’assistència quinzenal a les aules. Per a la resta d’estudiants, l’avaluació continuada es farà en format virtual, tot i que la Facultat habilitarà una setmana aproximadament a mig semestre per afavorir que alguna de les proves o activitats que formin part d’aquest procés d’avaluació pugui tenir un caràcter presencial. Finalment, l’avaluació final —per la via de l'avaluació única i la reavaluació— serà presencial si les resolucions del PROCICAT així ho permeten.

Per a més informació, vegeu la Resolució SLT/275/2021 del Departament de Salut, de 5 de febrer, que especifica la represa de les classes presencials per als estudiants de primer curs de grau: «En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d’estudis de grau, en les quals es pot reprendre l’activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s’han d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.»

Així mateix, el 3 de febrer i el 9 de febrer el rector de la Universitat de Barcelona va dictar noves resolucions per, entre altres coses, «autoritzar la represa de l’activitat acadèmica presencial dels estudiants de primer curs dels graus universitaris impartits per la Universitat de Barcelona, en les mateixes condicions en què es va iniciar al primer semestre del curs 2020-2021 previstes en els Plans Academicodocents de les Facultats d’acord amb les Orientacions per a la planificació de la docència per al curs 2020-21».


Comparteix-ho: