Detall

L’Estat espanyol ocupa la 12a posició en un nou rànquing europeu sobre la qualitat de vida de la gent gran

Recerca
Notícia | 12-11-2021

El degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, Ramon Alemany, i la catedràtica d’Estadística Actuarial del mateix centre Mercedes Ayuso han presentat l’Indicador de qualitat de vida digna i sostenible en la vellesa (ODS-IVDS65+). Aquest índex agrupa onze objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en vuit dominis i permet obtenir una visió al màxim de completa possible de la qualitat de vida de la gent gran.

En concret, mesura aspectes rellevants com la situació econòmica i patrimonial de les persones grans, els hàbits d’exercici físic i nutrició, l’esperança de vida, el nivell educatiu i les habilitats TIC, les formes de convivència i cures que presten a altres persones grans, la inserció al mercat laboral, la seva localització per nuclis geogràfics o les seves relacions personals i el seu nivell d’integraci

En el marc de les primeres Jornades ODS i Gent Gran: «Reptes socials i econòmics de la nova longevitat», organitzades per la Càtedra Economia de l’Envelliment i l’Escola de Pensament de la Fundació Mutualidad Abogacía, els investigadors de la UB han manifestat que els adults més grans de 64 anys del nord i centre d’Europa tenen la millor qualitat de vida del continent. La majoria de països del sud d’Europa ocupen llocs a la meitat de la taula, amb l’Estat espanyol en la posició més alta d’aquest grup (12a posició a escala europea).

Pel que fa als diferents dominis, l’Estat espanyol ocupa una posició en el top 10 en cinc dominis: menor pobresa relativa (6a posició); estat físic i nutrició adequats (10a posició); envelliment en bona salut (7a posició); igualtat en la prestació de cures a gent gran (3a posició) i localització en zones de diferent densitat poblacional (5a posició). Ocupa una posició mitjana (15a posició) en el domini sobre la quantitat i intensitat de les relacions socials de les persones grans, i es posiciona a la part baixa del rànquing en el domini que mesura el nivell d’educació i d’habilitats TIC (20a posició, amb un 16,1 % de més grans de 65 anys que no van finalitzar els estudis d’educació primària) i la participació en el mercat laboral (25a posició).

Els investigadors de la càtedra, creada conjuntament per la Universitat de Barcelona i l’Escola de Pensament de la Fundació Mutualidad Abogacía, han conclòs que la població gran a Espanya concentra elevats percentatges de riquesa, principalment per la cultura dels països del sud d’Europa de posseir habitatge en propietat. També han especificat que l’Estat espanyol té bones xifres quant al consum de fruita fresca i verdures, tot i tenir un menor percentatge de persones grans amb normopès (31 %), i han argumentat la necessitat d’activar polítiques d’ocupació per als treballadors sèniors per potenciar la permanència de la població adulta en el mercat laboral. També han participat en l’acte el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el president de la Fundació Mutualidad Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana.


Comparteix-ho: