Detall

La investigadora Ana Moragues Faus, responsable del manual d'alimentació sostenible de l'Ajuntament de Barcelona

Notícia | 08-06-2021

La investigadora de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB Ana Moragues Faus ha elaborat un manual d'alimentació sostenible per a l'Ajuntament de Barcelona. Com a experta en sistema alimentari sostenible i polítiques alimentàries urbanes de la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat una definició accessible d’alimentació sostenible que implica alimentar a tothom de manera que beneficiï les persones, els llocs i el planeta, integrant els diferents elements i treballant de forma sistèmica. En aquest manual identifica nou àrees d'actuació per implementar aquesta definició a la pràctica i assegurar una alimentació sostenible per a tothom.

Per aconseguir implementar una alimentació sostenible, els aliments han de produir-se, transformar-se, vendre, comprar i consumir de manera que creïn prosperitat, promoguin la justícia social, preservin i regenerin els nostres recursos i ecosistemes; i a la vegada, salvaguardin la capacitat de les generacions futures per alimentar-se també de forma sostenible.

Per posar en pràctica una alimentació sostenible, Ana Moragues Faus identifica les àrees d’acció següents:

  • Garantir el dret a una alimentació sostenible.
  • Promoure i facilitar l'accés als productes locals, de temporada, ecològics i agroecològics i als productes de la pesca sostenible.
  • Adoptar dietes saludables per a les persones i el planeta, amb aliments frescs, no ultra processats.
  • Menjar menys carn i derivats, i de millor qualitat.
  • Reduir el malbaratament d'aliments i envasos.
  • Fomentar les relacions justes en la cadena alimentària.
  • Alimentar la diversitat en els nostres camps, taules i barris.
  • Crear entorns alimentaris sostenibles i empoderats.
  • Transformar el sistema alimentari amb tothom i per a tothom.

 

Segons la Dra. Moragues, canviar l’alimentació requereix no només impulsar canvis individuals en les nostres dietes, sinó també accions col·lectives a través dels diferents sectors (econòmic, sanitari, mediambiental, social i polític), activitats (producció, transformació, distribució, restauració, venda, consum i eliminació) i nivells de governança (individual, comunitària, local, regional, nacional i internacional) que facin possible la transformació d'aquest complex sistema sense deixar ningú enrere. Per a això, és primordial comprendre i aprofitar les interconnexions entre els diferents sectors, activitats i actors del sistema alimentari, així com reconèixer les característiques particulars dels diferents llocs i les interdependències entre ells.


Comparteix-ho: