Defensa i publicació de la tesi doctorat – TDX

Normativa

 

L’exposició i defensa del treball d’investigació s’ha de dur a terme amb un acte públic davant d’un tribunal nomenat per la comissió de doctorat de la Facultat un cop autoritzada la defensa.

Un cop defensada la tesi, la comissió de doctorat de centre s’ha de quedar amb l’exemplar autoritzat de la tesi doctoral dipositat a l’Oficina de Màster i Doctorat, a l’efecte d’arxivament a la Biblioteca i de documentació.

Quan el doctor ho hagi autoritzat degudament, la versió digital de la tesi doctoral s’ha d’incloure en la base de dades del projecte  TDX.

Comparteix-ho: