Detall tesis

Diego Ocampo Corrales, "One Renewable Energy Innovation and its Knowledge Flow's Sources and Nature"

Propera lectura | 30-09-2020

Diego Ocampo Corrales

Títol: "One Renewable Energy Innovation and its Knowledge Flow's Sources and Nature"

Programa: Economia

Director: Jordi Suriñach

Tutora i Codirectora: Rosina Moreno Serrano

 

Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi doctoral:

Dia: 30 de setembre de 2020

Hora: 16.00h

Lloc: de forma telemàtica. Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu) amb una antelació́ mínima de 48 hores.

 

Tribunal:

President: José García Quevedo (Universitat de Barcelona)

Secretari: Davide Consoli (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)

Vocal: Sandro Montresor (Gran Sasso Science Institute of l'Aquila)