Detall tesis

Eduardo Espinoza Solís, "Organizational behavior in Ecuadorian SME’s. An analysis of leadership, trust and conflict management"

Propera lectura | 30-09-2020

Eduardo Espinoza Solís

Títol: "Organizational behavior in Ecuadorian SME’s. An analysis of leadership, trust and conflict management"

Programa: Empresa

Convocatòria de l'acte de defensa telemàtica de la tesi doctoral:

Dia: 30 de septembre de 2020

Hora: 12h

Lloc: De forma telemàtica. 

 

Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al president de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu) amb una antelació́ mínima de 48 hores.

 

 

Tribunal

Presidenta: Dra. Purificación Galindo (Universidad de Salamanca)
Secretària: Dra. Immaculada Armadans (Universitat de Barcelona)
Vocal: Dr. Pablo Ruiz (Universidad de Castilla La Mancha)