Detall tesis

Eduardo Javier Espinoza Solís: "Organizational behavior in Ecuadorian SME’s. An analysis of leadership, trust and conflict management"

Tesis doctorals | 04-09-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat d'Economia i Empresa es troba dipositada la tesi doctoral titulada «Organizational behavior in Ecuadorian SME’s. An analysis of leadership, trust and conflict management» del Programa de Doctorat en Empresa, presentada pel Sr. Eduardo Espinoza Solís, pel període de 7 dies  (del 04 de Septembre de 2020 al 11 de Septembre de 2020).

Qualsevol persona interessada en consultar la tesi doctoral en dipòsit haurà̀ d'enviar la sol·licitud mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu).