Detall tesis

Kinga Barbara Tchorzewska, "Essays on Environmental Policy and Green Investment"

Propera lectura | 30-10-2020

Kinga Barbara Tchorzewska

Títol: "Essays on Environmental Policy and Green Investment"

Programa: Economia

Director / Tutor: José Andrés García Quevedo

Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi doctoral:

Dia: 30 d'octubre de 2020

Hora: 11.00h

Lloc: de forma telemàtica. Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al President de la Comissió́ de Doctorat de la Facultat (vd.economia.empresa.recerca@ub.edu) o a l’OMD (doctorat.fee@ub.edu) amb una antelació́ mínima de 48 hores.

 

Tribunal:

Presidenta: Rosina Moreno Serrano (Universitat de Barcelona)

Secretari: Pablo del Rio González (Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC)

Vocal: Elena Verdolini (University of Brescia)