Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0S0C

Per accedir a qualsevol màster universitari és obligatori fer la preinscripció mitjançant el formulari corresponent i adjuntar-hi la documentació següent:

  • Carta de motivació en què consti l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon.
  • Fotocòpia del document d’identitat o el passaport.
  • Original i fotocòpia del títol d’accés.
  • Currículum.
  • Certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats en la qual s’ha d’especificar: La durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes i la càrrega horària de cada assignatura o matèria. Ha d’especificar el sistema de qualificació que utilitza la universitat.

 

Podeu enviar la documentació escanejada en format electrònic a info.mdee@ub.edu. Si teniu algun dubte, podeu escriure a aquesta mateixa adreça.

Les persones que tinguin una titulació d’un país aliè a l’espai europeu d’educació superior (EEES) han de dur la documentació legalitzada.