Documentació específica o vinculada als criteris de selecció MD5D9

  • Còpia compulsada del títol degudament legalitzat (*)
  • Còpia compulsada del certificat de notes degudament legalitzat (*)
  • Currículum
  • Fotocòpia simple NIF / Passaport.
  • Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat. Es valoraran positivament les cartes de recomanació d'antics professors en què s'expliquin quin va ser el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en els estudis cursats (habitualment es demana al professor que detalli en quina posició situa al candidat respecte de la resta d'alumnes als quals ha impartit docència amb anterioritat). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació.

(*) S'han de legalitzar els documents acadèmics de les persones que accedeixen amb un títol expedit en un país que NO pertany a la UE.

Per veure el procés de legalització:

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

Per veure el procés de compulsa:

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/copiacompulsada.htm

Per veure el procés de traducció:

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/traduccio.htm

Et recomanem que ens enviïs aquesta documentació escanejada a omd.eco@ub.edu. En cas de ser admès/a ja completaries adequadament la documentació acadèmica (títol i certificat de notes).