La Facultat

La Facultat

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència en l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. És la facultat degana a Catalunya en aquest àmbit i recull la tradició de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que va formar la primera promoció d’economistes de Catalunya (1954-1959), i de l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que ha format moltes generacions de titulats mercantils i diplomats en empresarials des de l’any 1850. Aquests dos centres es fusionen el juliol del 2008 i creen l’actual Facultat d’Economia i Empresa. 

Els trets definidors de la Facultat són els següents: 

 • Una docència de grau de qualitat, alhora que àmplia i oberta a tothom, i que té com a objectiu la formació general orientada a la preparació per a l’exercici professional en l’esperit de l’espai europeu d’educació superior.
   
 • Una aposta per la internacionalització amb l’oferta d’un grau i tres màsters en anglès, així com assignatures impartides en aquesta llengua en altres graus i màsters.
   
 • La potenciació de les pràctiques i l’emprenedoria, amb una àmplia oferta de convenis de pràctiques i un espai de cotreball per a projectes emprenedors pioner dins el sistema universitari català.
   
 • Una formació de postgrau àmplia tant en l’àmbit de la formació orientada a la recerca i al doctorat, com en la formació especialitzada i professionalitzadora.
   
 • L’aposta per la internacionalització amb l’oferta més nombrosa de Catalunya de convenis d’intercanvi internacionals en el grau (programes europeus Erasmus, programa BCA amb els Estats Units i convenis amb Llatinoamèrica i Àsia).
   
 • Una recerca de qualitat amb vint-i-dos grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya, més de dos-cents investigadors actius i tres plataformes que agrupen la recerca: UB School of Economics, UB Business School i UB Sociology. 
Comparteix-ho: