Universitat de Barcelona

Grau en Economia (nou)

Presentació

paper i llapis

Davant els forts canvis que es produeixen en el món econòmic i social, és molt necessari desenvolupar aptituds creatives que permetin adaptar-s’hi ràpidament. El grau d’Economia proporciona una formació científica adequada en els aspectes fonamentals de l’economia, tant teòrics com aplicats, i en les tècniques d’anàlisi econòmica. Aquesta formació permet desenvolupar una comprensió integral del funcionament de l’economia, ja sigui des d’una òptima global, individualitzada o sectorial, per identificar problemes i oferir solucions.

El grau d’Economia consta de 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir. Durant el primer curs i el primer semestre de segon s’ofereixen les assignatures de formació bàsica (78 crèdits). Les matèries obligatòries (96 crèdits) són les que perfilen el contingut central del procés d’aprenentatge centrat en les àrees d’economia espanyola, europea i internacional, política econòmica i polítiques públiques, hisenda pública i fiscalitat, econometria, microeconomia i macroeconomia, i història econòmica. A partir de tercer curs, l’alumne pot escollir les matèries optatives (60 crèdits) entre una àmplia oferta, 336 crèdits, distribuïdes la majoria en sis itineraris propis del grau i un itinerari en Matemàtiques, que ha de permetre a l’estudiant intensificar les seves habilitats i competències. Com a assignatura optativa, hi ha la possibilitat de fer fins a 12 crèdits de pràctiques dintre d’un ventall molt ampli d’institucions i empreses de molts sectors. Finalment, el grau acaba amb l’elaboració del treball final de grau.


L’estructura del grau permet i afavoreix la possibilitat de fer una o dues estades a l’estranger, a fi de potenciar la internacionalització dels estudis, amb els programes de mobilitat universitària que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa.

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Comparteix-ho: