Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Administració de l'Empresa FB 6
Alemany per als Negocis OT 6
Anàlisi d'Estats Comptables OB 6
Anglès per als Negocis OT 6
Aplicacions Informàtiques a l'Empresa OT 6
Auditoria Externa OT 6
Auditoria Interna OT 6
Comptabilitat Analítica OB 6
Comptabilitat I FB 6
Comptabilitat II OB 6
Consolidació d'Estats Comptables OT 6
Control de Gestió OT 6
Creació d'Empreses OT 6
Desenvolupament Sostenible: Ecologia, Economia i Societat OT 6
Direcció de les Organitzacions OT 6
Direcció de Producte OT 6
Direcció d'Operacions OB 6
Direcció Estratègica OB 6
Direcció Financera OB 6
Distribució Comercial OT 6
Dones, Treballs i Societat OT 6
Dret del Treball OT 6
Dret Mercantil OB 6
Dret Tributari OT 6
Econometria de l'Empresa OB 6
Economia de la Incertesa OT 6
Economia de l'Empresa FB 6
Economia del Sector Públic FB 6
Economia i Política Industrial i Tecnològica OT 6
Economia Internacional OT 6
Economia Social i Solidària OT 6
Entorn Econòmic Espanyol OB 3
Entorn Econòmic Mundial OB 3
Estadística Aplicada I OT 6
Estadística de l'Assegurança OT 6
Estadística I FB 6
Estadística II FB 6
Estratègies i Tècniques de Comunicació OT 6
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa OT 6
Finances Corporatives OB 6
Fiscalitat de l'Empresa OB 6
Fiscalitat Empresarial Avançada OT 6
Fiscalitat Internacional OT 6
Fonaments de la Fiscalitat OB 6
Fonaments de l'Assegurança OT 6
Fonaments de Màrqueting OB 6
Francès per als Negocis OT 6
Gestió de la Qualitat OT 6
Gestió de l'Empresa Financera i Asseguradora OT 6
Història Econòmica FB 6
Història Econòmica de l'Empresa OT 6
Instruments i Mercats Financers OT 6
Integració Europea OT 6
Internacionalització de l'Empresa: Gestió i Estratègies OT 6
Introducció a l'Economia FB 6
Introducció al Dret de l'Empresa FB 6
Investigació de Mercats I OT 6
Investigació de Mercats II OT 6
Investigació Operativa OT 6
Italià per als Negocis OT 6
Macroeconomia FB 6
Màrqueting Estratègic OB 6
Màrqueting Internacional OT 6
Matemàtica de l'Assegurança OT 6
Matemàtica Financera OB 6
Matemàtiques I FB 6
Matemàtiques II FB 6
Mètodes de Previsió OB 6
Mètodes Quantitatius de Valoració Financera OT 6
Microeconomia FB 6
Normes de Comptabilitat i Auditoria OT 6
Objectius i Instruments de Política Econòmica OT 6
Organització Industrial OB 6
Organització, Innovació i Tecnologia OT 6
Plans Públics de Previsió OT 6
Política i Estratègies de Preus OT 6
Pràctiques Externes I PR 6
Pràctiques Externes II PR 6
Pràctiques Externes III PR 6
Presa de Decisions OT 6
Procediments Tributaris OT 6
Recursos Humans OB 6
Rus per als Negocis OT 6
Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció OT 6
Sociologia FB 6
Tècniques de Comerç Exterior OT 6
Tècniques de Comunicació i Orientació Professional OT 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa OT 6
Treball de Fi de Grau TR 6
Valoració d'Empreses OT 6
Xinès per als Negocis OT 6
Comparteix-ho: