Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 108
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Economia de l'Empresa 1 FB 6
Introducció a l'Economia 1 FB 6
Introducció al Dret de l'Empresa 1 FB 6
Matemàtiques I 1 FB 6
Sociologia 1 FB 6
Administració de l'Empresa 2 FB 6
Comptabilitat I 2 FB 6
Història Econòmica 2 FB 6
Matemàtiques II 2 FB 6
Microeconomia 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comptabilitat II 1 OB 6
Economia del Sector Públic 1 FB 6
Entorn Econòmic Espanyol 1 OB 3
Entorn Econòmic Mundial 1 OB 3
Estadística I 1 FB 6
Macroeconomia 1 FB 6
Dret Mercantil 2 OB 6
Estadística II 2 FB 6
Fonaments de Màrqueting 2 OB 6
Matemàtica Financera 2 OB 6
Recursos Humans 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comptabilitat Analítica 1 OB 6
Direcció Estratègica 1 OB 6
Direcció Financera 1 OB 6
Econometria de l'Empresa 1 OB 6
Fonaments de la Fiscalitat 1 OB 6
Direcció d'Operacions 2 OB 6
Fiscalitat de l'Empresa 2 OB 6
Màrqueting Estratègic 2 OB 6
Mètodes de Previsió 2 OB 6
Organització Industrial 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi d'Estats Comptables 1 OB 6
Finances Corporatives 1 OB 6
Treball de Fi de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 24

Itineraris i mencions

Menció en Organització d'Empreses
Menció en Finances i Assegurances
Menció en Màrqueting
Menció en Comptabilitat i Fiscalitat
Comparteix-ho: