Universitat de Barcelona

Grau d'Empresa Internacional

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 48
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Pla d'estudis 2013 - Pla d'estudis 2018

El grau en Empresa Internacional té vigents actualment 2 plans d'estudis:

  • Pla d'estudis 2013: per a aquells estudiants que van iniciar els seus estudis entre el 2013 i el 2017. Podeu consultar-ho en el següent enllaç.

 

  • Pla d'estudis 2018: per a aquells estudiants que van iniciar el seus estudis a partir del curs 2018. Podeu consultar el seu desenvolupament a continuació.

Assignatures per curs i semestre (Pla 2018)

Primer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anglès per als Negocis I 1 FB 6
Economia de l'Empresa 1 FB 6
Dret de l'Empresa 1 FB 6
Matemàtiques 1 FB 6
Microeconomia 1 FB 6
Anàlisi de Dades 2 FB 6
Història de l'Empresa Internacional 2 FB 6
Introducció a la Comptabilitat Financera 2 FB 6
Macroeconomia 2 FB 6
Tècniques de Comunicació Intercultural 2 FB 6
Segon curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comptabilitat de Gestió 1 OB 6
Dret dels Negocis Internacionals 1 OB 6
Entorn Econòmic Europeu i Internacional 1 OB 6
Fiscalitat Internacional 1 OB 6
Segona Llengua per als Negocis I (Alemany, Francès, Italià, Rus o Xinès) (*) 1 OB 6
Direcció Comercial Internacional 2 OB 6
Estadística 2 OB 6
Finances I 2 OB 6
Estratègia Internacional 2 OB 6
Segona Llengua per als Negocis II (Alemany, Francès, Italià, Rus o Xinès) (*) 2 OB 6
* A 2n curs, l'estudiant ha de cursar 12 crèdits de l'assignatura Segona Llengua      
Tercer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comptabilitat Financera Internacional 1 OB 6
Direcció d'Operacions Internacionals 1 OB 6
Màrqueting Internacional 1 OB 6
Matemàtica Financera 1 OB 6
Segona Llengua per als Negocis I (Alemany, Francès, Italià, Rus o Xinès) (*) 1 OB 6
Direcció d'Empreses Internacionals 2 OB 6
Econometria 2 OB 6
Economia Internacional 2 OB 6
Finances II 2 OB 6
Recursos Humans 2 OB 6
Segona Llengua per als Negocis II (Alemany, Francès, Italià, Rus o Xinès) (*) 2 OB 6
* A 3r curs, l'estudiant ha de cursar 6 crèdits de l'assignatura Segona Llengua      
Quart curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 30
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: