Universitat de Barcelona

Grau d'Economia

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Anàlisi Matemàtica OT 6
Anàlisi Política i Sistema Polític Espanyol OT 6
Anglès per a les Ciències Socials OT 6
Càlcul Diferencial en Diverses Variables OT 6
Comptabilitat FB 6
Comptabilitat Financera OT 6
Creixement Econòmic OT 6
Creixement Econòmic i Localització de l'Activitat Econòmica OT 6
Desenvolupament Sostenible: Ecologia, Economia i Societat OT 6
Dones, Treballs i Societat OT 6
Econometria I OB 6
Econometria II OB 6
Econometria III OB 6
Economia de Catalunya OT 6
Economia de l'Empresa: Organització i Administració FB 6
Economia del Desenvolupament OT 6
Economia del Sector Públic FB 6
Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient OT 6
Economia Espanyola OB 6
Economia i Política Industrial i Tecnològica OT 6
Economia Internacional OT 6
Economia Laboral OT 6
Economia Regional i Urbana OT 6
Elements de Programació OT 6
Entorn Econòmic FB 6
Estadística OT 6
Estadística Econòmica i Empresarial I FB 6
Estadística Econòmica i Empresarial II FB 6
Fonaments d'Economia de l'Empresa FB 6
Gestió Pública OT 6
Hisenda Autonòmica i Local OB 6
Hisenda Pública OB 6
Història del Pensament Econòmic OB 6
Història Econòmica de Catalunya OT 6
Història Econòmica del Segle XX OT 6
Història Econòmica d'Espanya OB 6
Història Econòmica Mundial FB 6
Instruments i Mercats Financers OT 6
Introducció a l'Economia FB 6
Introducció al Càlcul Diferencial OT 6
Introducció al Càlcul Integral OT 6
Introducció al Dret FB 6
Macroeconomia I OB 6
Macroeconomia II OB 6
Macroeconomia III OB 6
Macroeconomia IV OB 6
Matemàtica de les Operacions Financeres i Inversió OT 6
Matemàtiques I FB 6
Matemàtiques II FB 6
Metodologia de les Ciències Socials OT 6
Microeconomia I FB 6
Microeconomia II OB 6
Microeconomia III OB 6
Microeconomia IV OB 6
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics OT 6
Organització Econòmica Internacional OB 6
Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea OB 6
Política Econòmica Internacional OB 6
Pràctiques Externes PR 6
Probabilitats OT 6
Programació Científica OT 6
Sistema Fiscal I OB 6
Sistema Fiscal II OB 6
Sociologia FB 6
Teoria de Jocs i Aplicacions Econòmiques OT 6
Treball Final de Grau TR 6
Comparteix-ho: