Universitat de Barcelona

Grau d'Economia

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Interès per l'economia i el món de l'empresa i inquietuds pel que fa a qüestions polítiques i socials.
  • Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
  • Predisposició per la reflexió crítica, i iniciativa.
  • Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
  • Facilitat per utilitzar les eines informàtiques.
  • Capacitat d'abstracció i crítica, capacitat d'anàlisi i síntesi.
  • Bona expressió verbal i escrita.
Comparteix-ho: