Universitat de Barcelona

Grau de Sociologia

Sortides professionals

  • Assessoria d'organismes públics i privats, nacionals i internacionals (com ajuntaments, empreses, ONG, mitjans de comunicació, etc.), que requereixen de dades i d'anàlisis sobre dinàmiques socials diverses (condicions de desigualtats socials, de precarietat o de vulnerabilitat; evolució de conflictes; processos migratoris, etc.).
  • Activitat professional per a la dinamització social i cultural.
  • Avaluació de polítiques socials i projectes d'intervenció social i comunitària.
  • Activitat professional de la publicitat, el màrqueting i els estudis de mercat.
  • Activitat professional de centres d'estadística i estudis d'opinió.
  • Gestió d'empreses i institucions en l'àmbit de la organització dels recursos humans i del treball.
  • Investigació social aplicada.
  • Recerca.
  • Ensenyament.
Comparteix-ho: