Universitat de Barcelona

Grau de Sociologia

Grup d'intensificació d'estudis

Al curs 2021-22 el grau de Sociologia ofereix uns grups de docència adreçats a l'alumnat que repeteix assignatures. Són els anomenats Grups d'Intensificació d'Estudis. Aquests grups tenen les següents característiques:

 

 • Únicament es podrà matricular en un grup GIE d'una assignatura, aquells estudiants que ja hagin matriculat i no superat aquella assignatura. Per a aquells estudiants que matriculin per tercer cop una assignatura, serà obligatori matricular-se en aquests grups. Els estudiants que matriculin l'assignatura per segon cop podran escollir grup GIE o grup "normal".
   
 • Les assignatures dels grups GIE tindran dues hores de docència presencial a la setmana. La característica principal d'aquests grups és que tenen una metodologia especial intensiva en el Campus Virtual.

 

 • Els grups GIE s'identifiquen amb les lletres Y (primer semestre) i Z (segon semestre).
   
 • La docència d'aquests grups es realitzarà en la franja horària de 14:30 a 16:30 hores per tal que siguin totalment compatibles amb els horaris de docència dels grups tradicionals, evitant qualsevol solapament.
   
 • Hi haurà avaluació continuada i l'assistència és indispensable per seguir aquesta avaluació continuada.
   
 • Aquests grups segueixen el mateix pla docent que els grups tradicionals i tindran el mateix nivell d'exigència per a superar l'assignatura.
Comparteix-ho: