Universitat de Barcelona

Grau en Sociologia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 138
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia 1 FB 6
Ciència Política I 1 FB 6
Història 1 FB 6
Matemàtiques 1 FB 6
Sociologia I 1 FB 6
Ciència Política II 2 FB 6
Economia 2 FB 6
Estadística 2 FB 6
Metodologia de les Ciències Socials 2 FB 6
Sociologia II 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estructura Social de les Societats Avançades 1 OB 6
Psicologia Social 1 OB 6
Sociologia de la Família i Cicle Vital 1 OB 6
Tècniques d'Investigació Social I 1 OB 6
Teoria Sociològica I 1 OB 6
Conflictes i Problemes Socials 2 OB 6
Estructura Social d'Espanya i Catalunya 2 OB 6
Tècniques d'Investigació Social II 2 OB 6
Teoria de la Població i Demografia 2 OB 6
Teoria Sociològica II 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Control Social 1 OB 6
Intervenció Política i Social 1 OB 6
Sociologia de les Organitzacions 1 OB 6
Sociologia del Coneixement 1 OB 6
Tècniques d'Investigació Social III 1 OB 6
Canvi Social 2 OB 6
Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball 2 OB 6
Sociologia dels Processos Globals 2 OB 6
Sociologia Urbana 2 OB 6
Tècniques d'Investigació Social IV 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estat i Societat 1 OB 6
Salut i Benestar 1 OB 6
Sociologia Mediambiental 1 OB 6
Treball Final de Carrera 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: