Universitat de Barcelona

Grau d'Estadística

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat

Assignatura Semestre ECTS
Anàlisi de Supervivència 1/2 6
Bases de Dades Avançades 1/2 6
Cerca i Anàlisi d'Informació 1/2 6
Demografia 1/2 6
Estadística Industrial 1/2 6
Estadística Mèdica 1/2 6
Estadística per a la millora de la Qualitat 1/2 6
Mètodes Estadístics en Mineria de Dades 1/2 6
Mètodes Estadístics pel Màrqueting 1/2 6
Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances 1/2 6
Optimització en Enginyeria 1/2 6
Optimització Financera 1/2 6
Pràctiques Empresarials 1 1/2 6
Pràctiques Empresarials 2 1/2 6
Teoria de jocs 1/2 6
Visualització de la Informació 1/2 6
Comparteix-ho: