Universitat de Barcelona

Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses + Dret

Reconeixement de crèdits

Quan l'alumne cursi una assignatura que es reconegui a l'altre grau, haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits al grau on no hagi cursat l'assignatura que es reconeix. Per a més informació, feu clic aquí.

Consulteu la taula de reconeixement

Estructura Graus

 

Estructura Graus

Tipus*

DRET amb Menció

Dret de l’Empresa

ADE amb Menció

Comptabilitat i Fiscalitat

DOBLE ITINERARI ADE+DRET

FB

60

84

120 a cursar+24 RC(1)

OBG

144

108

246 a cursar+6 RC(2)

OBM

18

-

18 a cursar a Dret

OPT

12

(6 menció+6 grau)

42

(30 menció+12 genèriques)

18 a cursar a ADE+18 RC(3)

6 Pràctiques+6 RC(4)

6 RC a Dret (5)

TFG

6

6

TFG conjunt però matriculat als dos ensenyaments

(6 RC internament)

Total

240

240

414 + 66 RC

*FB=Formació Bàsica, OBG=Obligatòries de Grau, OBM=Obligatòries de Menció, OPT=Optatives, TFG=Treball Fi de Grau

 

(1) Segons taules anteriors es reconeixen Economia, Introducció al Dret de l’Empresa, Sociologia i Història.

(2) Segons taules anteriors es reconeix Dret Mercantil.

(3) Segons taules anteriors es reconeixen Dret Tributari, Procediments Tributaris i Dret del Treball.

(4) Aquest supòsit es donarà si l’estudiant tria cursar una assignatura de Pràctiques com a optativa en un grau, ja que li serà reconeguda en l’altre grau, sempre i quan la pràctica estigui relacionada amb tots dos graus.

(5) Segons taules anteriors es reconeixen una optativa del grau de Dret per Fiscalitat de l’Empresa.

Comparteix-ho: