Universitat de Barcelona

Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses + Dret

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 120 (24 RC)
Obligatòria 246
Optativa 36-42
Pràctiques externes* 6
Treball final de grau 6
TOTAL 420

La planificació del grau

Temporalitat: 11 semestres (5 anys i mig)

 • Deu primers semestres
  Aproximadament 40 crèdits ECTS per semestre
   
 • 11è Semestre
  Pràctiques externes i treball de fi de grau

 • Administració i Direcció d'Empreses
Assignatura Crèdits

Introducció a l'Economia

6

Microeconomia

6

Macroeconomia

6

Economia del Sector Públic

6

Matemàtiques I

6

Matemàtiques II

6

Estadística I

6

Estadística II

6

Economia de l'Empresa

6

Administració de l’Empresa

6

Comptabilitat I

6

Història Econòmica (o Història del Dret)

6

Sociologia (o Ciència Política)

6

TOTAL DE CRÈDITS

78

 

 • Dret

Assignatura

Crèdits

Fonaments del Dret

6

Dret Romà

6

Principis i Institucions Constitucionals

6

Tècniques de Treball i Comunicació

6

Dret Civil de la Persona

6

Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte

6

Organització Territorial de l'Estat

6

TOTAL DE CRÈDITS

42

 

 • Administració i Direcció d'Empreses
Assignatura Crèdits

Direcció Estratègica

6

Màrqueting Estratègic

6

Fonaments de Màrqueting

6

Recursos Humans

6

Direcció Financera

6

Direcció d'Operacions

6

Finances Corporatives

6

Matemàtica Financera

6

Econometria de l'Empresa

6

Mètodes de Previsió

6

Comptabilitat II

6

Comptabilitat Analítica

6

Anàlisi d'Estats Comptables

6

Fonaments de Fiscalitat

6

Fiscalitat de l'Empresa

6

Entorn Econòmic (Mundial i d'Espanya)

6

Organització Industrial

6

Treball Final de Grau (conjunt entre els dos graus)

6

TOTAL DE CRÈDITS

102

 

 • Dret
Assignatura Crèdits

Dret d'Obligacions i Contractes

9

Penes i Delictes

9

Sistema de Drets i Llibertats

6

Dret Internacional Públic

6

Dret Financer i Tributari

6

Fonaments del Dret Administratiu

9

Dret Processal Civil

9

Institucions de Dret Comunitari Europeu

6

Drets Reals

9

Procediments i Sistemes Tributaris

9

Dret de l'Empresa i del Mercat

6

Contractació i Activitat de l'Administració

6

Dret del Treball i de la Seguretat Social

9

Dret Processal Penal

6

Dret de Societats

6

Béns Públics i Urbanisme

6

Dret de Família i Successions

9

Filosofia del Dret

6

Dret Internacional Privat

6

Instruments de Tràfic Empresarial

6

Treball Final de Grau (conjunt entre els dos graus)

6

TOTAL DE CRÈDITS

144

 • ADE (menció de Comptabilitat i Fiscalitat)
Assignatura Crèdits

Fiscalitat Personal i Territorial

6

Fiscalitat Internacional

6

Auditoria Externa

6

Consolidació d'Estats Comptables

6

Auditoria Interna

6

Valoració d'Empreses

6

Normes de Valoració i Auditoria

6

 

 

 • Dret (menció de Dret de l'Empresa)
18 crèdits d'entre les següents assignatures:  
Assignatura Crèdits

Tributació Empresarial

3

Dret Penal Econòmic

6

Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes

3

Dret dels Mercats Financers

6

Dret de la Navegació

3

Dret de la Competència i de la Propietat Industrial

6

Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa

3

Dret de la Seguretat Social

3

Dret Sindical

3
   
6 crèdits d'entre les següents assignatures:  
Assignatura Crèdits

Dret Comunitari de Lliure Circulació

3

Dret Internacional Econòmic

3

Dret Privat Comparat

3

Dret Contractual Europeu i de Consum

6

Dret de la Propietat Intel·lectual

3

Dret Registral

3

Comparteix-ho: