Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques