Universitat de Barcelona

Doble titulació: Economia + Estadística (pla antic)

Treball final de grau

El TFG d’Estadística és de 18 crèdits i el TFG d’Economia és de 6 crèdits. Com que els TFG no es poden reconèixer en cap cas, els alumnes d’aquest itinerari doble han de matricular 24 crèdits de TFG en total.

L'estudiant haurà de matricular el TFG de cadascun dels dos graus, atès què aquesta assignatura no es pot reconèixer, però n'haurà de realitzar només un de conjunt, de 24 crèdits, en el qual es garantirà que s'assoleixin les competències assignades als TFG dels dos graus.

Normativa reguladora TFG ECONOMIA-ESTADÍSTICA

Comparteix-ho: