Universitat de Barcelona

Doble titulació: Economia + Estadística (pla antic)