Universitat de Barcelona

Doble titulació: Economia + Estadística (pla antic)

Reconeixement de crèdits

Quan l'alumne cursi una assignatura que es reconegui a l'altre grau, haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits al grau on no hagi cursat l'assignatura que es reconeix. Per a més informació, feu clic aquí.

D'acord amb la taula de reconeixement aprovada del Grau d'Estadística al Grau d'Economia, es reconeixen les assignatures:

  • 360162 Probabilitats
  • 360163 Estadística

 

I així constarà en el expedient quan es sol·liciti el reconeixement. No obstant, cal tenir present que només computaran com a crèdits del Grau d'Economia si es segueix l'itinerari de Minor en Matemàtiques. Si no es segueix l'itinerari de Minor, NO computaran com a crèdits optatius del Grau d'Economia.

Consulteu la taula de reconeixement

Comparteix-ho: