Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau d'Economia (pla antic)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 120
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història Econòmica Mundial 1 FB 6
Introducció a l'Economia 1 FB 6
Introducció al Dret 1 FB 6
Matemàtiques I 1 FB 6
Sociologia 1 FB 6
Comptabilitat 2 FB 6
Fonaments d'Economia de l'Empresa 2 FB 6
Història Econòmica d'Espanya 2 OB 6
Matemàtiques II 2 FB 6
Microeconomia I 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Economia de l'Empresa: Organització i Administració 1 FB 6
Economia del Sector Públic 1 FB 6
Entorn Econòmic 1 FB 6
Estadística Econòmica i Empresarial I 1 FB 6
Macroeconomia I 1 OB 6
Economia Espanyola 2 OB 6
Estadística Econòmica i Empresarial II 2 FB 6
Hisenda Pública 2 OB 6
Macroeconomia II 2 OB 6
Microeconomia II 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Econometria I 1 OB 6
Hisenda Autonòmica i Local 1 OB 6
Microeconomia III 1 OB 6
Organització Econòmica Internacional 1 OB 6
Política Econòmica Internacional 1 OB 6
Econometria II 2 OB 6
Macroeconomia III 2 OB 6
Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea 2 OB 6
Sistema Fiscal I 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Econometria III 1 OB 6
Història del Pensament Econòmic 1 OB 6
Microeconomia IV 1 OB 6
Sistema Fiscal II 1 OB 6
Macroeconomia IV 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 18

Itineraris i mencions

Minor en Matemàtiques
Comparteix-ho: