Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau d'Economia (pla antic)

Itineraris, mencions i optativitat

Minor en Matemàtiques

El pla d'estudis del grau en Economia et permet cursar un Minor en Matemàtiques.

Per obtenir el minor en Matemàtiques cal cursar com a mínim 5 assignatures (30 crèdits) de l'oferta d'optativitat del minor. Aquestes assignatures no computen per a l'obtenció del títol en l'itinerari sense minor. Les assignatures del minor es cursen a la Facultat de Matemàtiques.

  • Introducció al Càlcul Diferencial
  • Elements de Programació
  • Càlcul Diferencial de Diverses Variables
  • Anàlisi Matemàtica
  • Probabilitat
  • Introducció al Càlcul Integral
  • Programació Científica
  • Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics
  • Estadística

Optativitat

Assignatura ECTS
Anàlisi Política i Sistema Polític Espanyol 6
Anglès per a les Ciències Socials 6
Comptabilitat Financera 6
Creixement Econòmic 6
Creixement Econòmic i Localització de l'Activitat Econòmica 6
Dones, Treball i Societat 6
Economia de Catalunya 6
Economia del Desenvolupament 6
Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient 6
Economia i Política Industrial i Tecnològica 6
Economia Internacional 6
Economia Laboral 6
Economia Regional i Urbana 6
Elements de Programació 6
Gestió Pública 6
Història Econòmica de Catalunya 6
Història Econòmica del Segle XX 6
Instruments i Mercats Financers 6
Introducció al Càlcul Diferencial 6
Matemàtiques de les Operacions Financeres i Inversió 6
Metodologia de les Ciències Socials 6
Pràctiques Externes 6
Teoria de Jocs i Aplicacions Econòmiques 6

 

L'estudiant ha de fer 30 ECTS dels 96 ECTS que s'ofereixen per a 3r i 4t curs.

Comparteix-ho: