Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques

Presentació

El fet de cursar l'itinerari doble de Matemàtiques i d'Administració i Direcció d'Empreses permet assolir aquests dos graus amb unes millors condicions de coordinació acadèmica. Aquest ensenyament doble està pensat especialment per a qui vol obtenir una sòlida formació matemàtica i empresarial que capaciti per a tasques en llocs de treball de màxima responsabilitat. El món financer (bancs, companyies d'assegurances, etc.) i, en general, tot el món de l'empresa necessita cada cop més especialistes amb un alt nivell de formació matemàtica.

El fet de cursar aquest itinerari doble requereix tenir interès per les matemàtiques i per les qüestions econòmiques i financeres, i gaudir del raonament lògic i del plantejament i la resolució de problemes. A més a més, requereix facilitat per utilitzar les eines informàtiques, capacitat d'abstracció crítica, capacitat d'anàlisi i síntesi, i motivació i capacitat de treball.

Aquesta formació et forma per treballar en l'àmbit d'entitats financeres i asseguradores, com a analista financer, agent de  borsa en bancs d'inversió, analista quantitatiu, controlador o controladora financer, consultor o consultora, auditor o auditora d'empreses i especialista en dades massives (big data). També et pots dedicar a la docència i la recerca, en serveis d'estudis, en universitats o centres de recerca.

Comparteix-ho: