Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 120
Obligatòria 210-222
Optativa 42
Pràctiques externes
És una assignatura optativa del grau
6-12
Treball final de grau 18
TOTAL 390-402

Distribució d'assignatures per semestre

ADE

MATEMÀTIQUES

Assignatures ECTS Assignatures ECTS
  • Semestre 1 (36 crèdits)
Economia i Empresa
6
Matrius i Vectors
6
Introducció a l'Economia
6
Introducció al Càlcul Diferencial
6
    Llenguatge i Raonament Matemàtic
6
    Elements de Programació
6
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

12

TOTAL DE CRÈDITS

24

         
 
 
 
  • Semestre 2 (36 crèdits)
Microeconomia
6
Àlgebra Lineal
6
Comptabilitat I
6
Introducció al Càlcul Integral
6
Administració de l'Empresa 6 Aritmètica
6
       
 
 
   

TOTAL DE CRÈDITS

18

TOTAL CRÈDITS

18

         
 
 
 
  • Semestre 3 (36 crèdits)
Introducció al Dret de l'Empresa
6
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat
6
Comptabilitat II
6
Geometria Lineal
6
Macroeconomia
6
Càlcul Diferencial en Diverses Variables
6
       
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

18

TOTAL DE CRÈDITS

18

         
 
 
 
  • Semestre 4 (36 crèdits)
Història Econòmica
6
Programació Científica
6
Recursos Humans
6
Topologia
6
Dret Mercantil
6
Càlcul Integral en Diverses Variables
6
       
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

18

TOTAL DE CRÈDITS

18

         
 
 
 
  • Semestre 5 (36 crèdits)
Sociologia
6
Mètodes Numèrics I
6
Economia del Sector Públic
6
Probabilitats
6
Entorn Econòmic
6
   
Comptabilitat Analítica
6
   
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

24

TOTAL DE CRÈDITS

12

         
 
 
 
  • Semestre 6 (36 crèdits)
Matemàtica Financera
6
Geometria Projectiva
6
Fonaments de Màrqueting
6
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics
6
Organització Industrial
6
Estadística
6
       
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

18

TOTAL DE CRÈDITS

18

         
 
 
 
  • Semestre 7 (42 crèdits)
Econometria de l'Empresa
6
Estructures Algebraiques
6
Fonaments de la Fiscalitat
6
Anàlisi Matemàtica
6
Direcció Financera
6
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies
6
Direcció Estratègica
6
   
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

24

TOTAL DE CRÈDITS

18

         
 
 
 
  • Semestre 8 (36 crèdits)
Mètodes de Previsió
6
Anàlisi Complexa
6
Direcció d'Operacions
6
Topologia i Geometria Globals de Superfícies
6
Marquèting Estratègic
6
   
Fiscalitat de l'Empresa
6
   
 
 
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

24

TOTAL DE CRÈDITS

12

         
 
 
 
  • Semestre 9 (42 crèdits)
Anàlisi d'Estats Comptables
6
Equacions Algebraiques
6
Finances Corporatives
6
Mètodes Numèrics II
6
Optativa 1 Menció
6
   
Optativa 2 Menció
6
   
Optativa 3 Menció
6
 
 

TOTAL DE CRÈDITS

30

TOTAL DE CRÈDITS

12

         
 
 
 

Semestre 10 (36 crèdits)

Optativa 4 Menció
6
Equacions Diferencials
6
Optativa 5 Menció
6
Física
6
Teoria de Jocs
6
Grafs
6
       
       

TOTAL DE CRÈDITS

18

TOTAL DE CRÈDITS

18

         
 
 
 
  • Semestre 11 (24 crèdits)
Treball Fi de Grau (conjunt)
18
Pràctiques
6
       

TOTAL DE CRÈDITS

24

Comparteix-ho: