Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques

Reconeixement de crèdits

Quan l'alumne cursi una assignatura que es reconegui a l'altre grau, haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits al grau on no hagi cursat l'assignatura que es reconeix. Per a més informació, feu clic aquí.

Consulteu la taula de reconeixement

Estructura Graus

 

Estructura Graus

Tipus*

MATEMÀTIQUES

Menció Economia

ADE Menció

Finances i Assegurances

DOBLE ITINERARI ADE+MAT

FB

60

84

120 a cursar+24 RC(1)

OBG

120

108

210 a cursar+18 RC (cursant Teoria de Jocs i Investigació Operativa a ADE)(2)

OPT

42

(30 menció+12 grau)

42

(30 menció+12 genèriques)

30 a cursar a ADE+30 RC a MAT(3)

12 crèdits optatius a cursar MAT

12 crèdits optatius a cursar ADE(4)

TFG

18

6

18 crèdits. Treball conjunt però matriculat als dos ensenyaments

Total

240

240

402 + 78 RC

*FB=Formació Bàsica, OBG=Obligatòries de Grau, OPT=Optatives, TFG=Treball Fi de Grau

 

(1) Segons taules anteriors es reconeixen Matemàtiques 1, Matemàtiques 2, Estadística 1 i Estadística 2.

(2) Segons taules anteriors es reconeixen Història de les Matemàtiques, Grafs i Modelització. Si l’estudiant no cursa Teoria de Jocs ni Investigació Operativa haurà de cursar Grafs i Modelització del grau de Matemàtiques.

(3) Segons taules anteriors es reconeixen Introducció a l’Economia, Microeconomia, Macroeconomia, Econometria i Organització Industrial.

(4) L’estudiant ha de cursar Teoria de Jocs i Investigació Operativa com a crèdits optatius genèrics a ADE per beneficiar-se del reconeixement de crèdits de Grafs i Modelització del grau de Matemàtiques.

Comparteix-ho: