Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Economia + Estadística (pla antic)

Presentació

ordinador portàtil

L'economia i l'estadística són dues disciplines complementàries, que es treballen de manera conjunta en aquest grau doble. El grau d'Economia proporciona els coneixements tant teòrics com pràctics que permeten analitzar la realitat econòmica actual. Per altra banda, el grau d'Estadística forma professionals competents en ciència de dades (data science) i, en particular, capacita per tractar i modelitzar dades econòmiques. Cursar aquest grau doble és una manera excel·lent d'especialitzar-se en l'anàlisi d'informació econòmica i entendre'n els fonaments, i obre les portes a treballar en serveis centrals d'entitats bancàries, tasques d'anàlisi financera, borsa, etc.
El grau doble d'Economia i Estadística s'adreça a estudiants amb interès per les lleis que regeixen l'economia, i per l'anàlisi de dades aplicat en aquest àmbit. Cada minut es generen infinitat de dades econòmiques: compra i venda d'accions, inversions derivades de polítiques públiques, intercanvis comercials, operacions amb divises... Però aquesta gran quantitat de dades econòmiques només són útils si un professional de l'estadística les sap transformar en informació d'interès per fer prediccions, provisions, plans de millora, disseny de polítiques públiques, etc. Amb aquest ensenyament aconseguiràs cobrir aquest doble vessant. El grau doble té entre 408 i 420 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir. Les matèries de formació bàsica i obligatòries (342 crèdits) són les que posen els fonaments d'ambdues disciplines, i proporcionen coneixements avançats tant d'Economia com d'Estadística. Aquesta interdisciplinarietat permet estendre la formació a matèries tan diverses com política econòmica i polítiques públiques, hisenda pública i fiscalitat, econometria, microeconomia, macroeconomia, història econòmica, programació, probabilitats, modelització estadística, etc. L'estudiant es pot especialitzar en diferents àmbits, segons les matèries optatives que esculli a cinquè curs. Molts estudiants fan pràctiques en empreses, o participen en programes de mobilitat internacionals, que completen la formació i els ajuden a madurar com a futurs treballadors i també com a persones. Els estudis conclouen amb l'elaboració del treball final de grau (18 crèdits per Estadística i 6 crèdits per Economia) on l'estudiant escull un tema del seu interès que li permet culminar el seu aprenentatge, tot demostrant que ha adquirit les competències professionals necessàries per a la seva incorporació al mercat laboral. Els graduats poden desenvolupar la carrera professional tant en el sector privat com en el públic. En el món empresarial troben feina preferentment en departaments analítics (anàlisi de costos, anàlisi de mercats exteriors, investigació de mercats, anàlisi financera i de riscos, anàlisi de carteres, borsa, banca, consultoria de dades o estratègica, intel·ligència empresarial, etc.). El sector públic també ofereix múltiples oportunitats als graduats, atès que moltes àrees requereixen formació en estadística i coneixements econòmics (departaments d'economia i finances, instituts oficials d'estadística, demografia i seguretat social, mercat de treball, etc.).
Comparteix-ho: