Job Market

El Job Market en economia és el procediment a través del qual es busca connectar a las universitats, centres de recerca i altres institucions interessades amb joves doctors que estan buscant la seva primera feina dins l'àmbit acadèmic.

Des de fa uns anys, la Facultat d'Economia i Empresa vehicula les diferents oportunitats de feina de caràcter acadèmic que puguin oferir-se per part dels Departaments, Instituts i Grups de Recerca adscrits de la Facultat a través d'aquest sistema. En concret, i pel que fa referència a la Facultat, el curs 2011-12 es va contractar per primera vegada 8 investigadors post-doctorals a través d'aquest procediment i aquesta política s’ha mantingut havent-hi incorporant durant els següents cursos 18 investigadors post-doctorals més. Cal destacar que les primeres cohorts ja han promocionat a posicions més estables formant-ne part actualment del PDI de la Facultat com a lectors i agregats.

La Facultat també fomenta que els seus doctorands participin al Job Market de manera regular. El Placement Officer i el Placement Assistant de la Facultat s'encarreguen, d'una banda, d'assessorar als doctorands en aquest procés i, d’altra banda, faciliten tota la informació addicional que puguin requerir les institucions contractants al llarg del procés.

Aneu al Job Market.

Comparteix-ho: