Manual de Qualitat i Quadre de Comandament

A continuació, es mostra el manual de qualitat i el quadre de comandaments de la Facultat d'Economia i Empresa

Manual de qualitat

Quadre de comandament

El quadre de comandament és un element de vital importància, que guia la presa de decisions i és font d’accions de millora per empoderar la millora contínua. Per això, s’han inclòs quatre nivells per tal d’ordenar els indicadors i establir una jerarquia entre ells. Aquests nivells són els següents:

  • Nivell 1. Indicadors del pla director: aquests indicadors són els més importants, ja que estan relacionats amb les línies estratègiques de la Facultat.
  • Nivell 2. Indicadors del contracte programa: aquests indicadors estan relacionats amb els aspectes valorats per la UB i que poden implicar un repartiment pressupostari.
  • Nivell 3. Indicadors de procés: aquests indicadors estan relacionats directament amb un procés concret.
  • Nivell 4. Indicadors de titulació: aquests indicadors depenen de cada titulació i permeten de fer-ne el seguiment.

 

La Junta de Facultat va aprovar el Quadre de comandament de la Facultat d'Economia i Empresa el dia 6 de Juny de 2022. Els valors del quadre de comandaments poden ser consultats en l'últim informe de gestió o de seguiment de facultat publicat.

Comparteix-ho: