Universitat de Barcelona

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Organització i metodologia docent

Les assignatures es desenvolupen en dos semestres: el primer és de setembre a gener i el segon, de febrer a juny.

Les sis assignatures obligatòries s’imparteixen durant el primer semestre; mentre que les assignatures optatives, el Treball Final de Màster i les pràctiques externes es fan en el segon.

La docència del màster de Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica és presencial i s’imparteix a la tarda, entre les 17 h i les 21 h, a la Facultat d’Economia i Empresa. L’assistència a les classes, seminaris i conferències és obligatòria. Els alumnes disposen d’aules per fer a la Facultat el treballs d’avaluació continuada individualment o en grup en els períodes entre classes que queden lliures.

El grup consta d’un màxim de 30 alumnes, que treballen en activitats pràctiques continuades al llarg del curs utilitzant el Campus Virtual i entregant problemes i assajos per a les diverses assignatures. El contingut dels plans docents (programes, activitats, avaluacions, calendaris, etc.) està disponible en línia en el Campus Virtual.

La llengua de la docència és el castellà, a excepció d'algunes assignatures optatives que són en anglès.

Comparteix-ho: