Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Pràctiques

Les pràctiques desenvolupant tasques de comptabilitat, auditoria o assessorament fiscal, són optatives. Corresponen a 5 crèdits ECTS, fet que comporta una dedicació mínima total de 450 hores, que s’adapten a les possibilitats i circumstàncies de l’organització i de l’estudiant. Al final de les pràctiques cal redactar una memòria de reflexió sobre l’experiència viscuda i l’aprenentatge adquirit.

Les pràctiques permeten complementar els coneixements teòrics adquirits durant el màster. L'estudiant té una presa de contacte amb el món de la comptabilitat, l’auditoria i la fiscalitat, i s’implica en un projecte precís, que li permet adquirir experiència i establir contactes professionals.

Comparteix-ho: