Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Sortides professionals

Les sortides professionals dels futurs titulats se situen en tres àmbits diferenciats: sector públic, sector privat i exercici lliure de la professió. La formació especialitzada impartida en el màster permet desenvolupar unes tasques, sobretot analítiques i de planificació, que no queden recollides en els diferents graus i que, si bé son la porta d'accés al màster, no proporcionen el nivell d'especialització d'aquest màster.
Així doncs, en el sector públic, les capacitats adquirides permeten exercir càrrecs de direcció en qualsevol àrea comptable o fiscal, tant d'entitats públiques pures com d'empreses públiques. Els graduats també són capaços de gestionar àrees de planificació de les entitats públiques des del punt de vista comptable i fiscal. Així mateix, complementen perfectament les necessitats dels interventors per fer el control intern i de transparència en les entitats públiques.
En el sector privat, la capacitat d'anàlisi i planificació desenvolupades en el màster permeten fer tasques molt més analítiques, amb una visió temporal a mig termini en els àmbits comptable, fiscal i d'auditoria, i és en aquests departaments de les diferents empreses on poden desenvolupar millor els coneixements adquirits.
L'exercici lliure de la professió és un dels camps més amplis en què els titulats poden tenir més possibilitats: la seva formació especialitzada en comptabilitat els capacita per solucionar problemes d'aquesta matèria en qualsevol organització. A més, l'especialització que proporciona el màster els permet gaudir de la dispensa de la primera fase d'accés al ROAC, punt de partida per a l'exercici de la professió d'auditor. Els coneixements en l'àmbit fiscal complementen els comptables de manera que capaciten a l'alumne per desenvolupar tasques d'assessorament amb una visió completa de les dues matèries que afecten a les empreses i entitats, aspectes clau per poder oferir-los uns serveis d'assessorament bàsics.
Comparteix-ho: