Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Comptabilitat i Fiscalitat
Anàlisi d'Estats Comptables OT 6
Auditoria Externa OT 6
Fiscalitat de l'Empresa OT 6
Fiscalitat Empresarial Avançada OT 6
Fiscalitat Internacional OT 6
Normes de Comptabilitat i Auditoria OT 6
Procediments Tributaris OT 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Comptabilitat
Altres Marcs Comptables OT 5
Anàlisi Avançada de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit OB 7.5
Anàlisi d'Estats Financers OB 2.5
Audit Assurance: Treballs Específics d'Auditoria OT 7.5
Comptabilitat de Gestió Avançada i Control Pressupostari OT 5
Comptabilitat i Fiscalitat de les Operacions Financeres OT 5
Comptabilitat Superior Avançada i Operacions Societàries OB 5
Consolidació d'Estats Financers Avançada OT 2.5
Dret de l'Empresa Avançat OB 2.5
Fiscalitat de les Entitats no Lucratives i del Mecenatge OT 2.5
Fiscalitat Internacional i de No Residents Avançada OT 5
Imposició Personal OT 5
Impostos Especials OT 2.5
Normes Internacionals d'Auditoria I OT 5
Normes Internacionals d'Auditoria II OT 2.5
Normes Internacionals d'Informació Financera OT 5
Planificació i Informes d'Auditoria OB 2.5
Pràctiques Externes OT 5
Procediments d'Auditoria OT 2.5
Procediments Tributaris Avançats OT 5
Règims Especials de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit OT 2.5
Relació entre Administració i Contribuent OT 2.5
Treball Final de Màster OB 10
Tributació Autonòmica i Local (Successions, Donacions, IAE, IBI) OT 2.5
Especialitat: Fiscalitat
Altres Marcs Comptables OT 5
Anàlisi Avançada de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit OB 7.5
Anàlisi d'Estats Financers OB 2.5
Audit Assurance: Treballs Específics d'Auditoria OT 7.5
Comptabilitat de Gestió Avançada i Control Pressupostari OT 5
Comptabilitat i Fiscalitat de les Operacions Financeres OT 5
Comptabilitat Superior Avançada i Operacions Societàries OB 5
Consolidació d'Estats Financers Avançada OT 2.5
Dret de l'Empresa Avançat OB 2.5
Fiscalitat de les Entitats no Lucratives i del Mecenatge OT 2.5
Fiscalitat Internacional i de No Residents Avançada OT 5
Imposició Personal OT 5
Impostos Especials OT 2.5
Normes Internacionals d'Auditoria I OT 5
Normes Internacionals d'Auditoria II OT 2.5
Normes Internacionals d'Informació Financera OT 5
Planificació i Informes d'Auditoria OB 2.5
Pràctiques Externes OT 5
Procediments d'Auditoria OT 2.5
Procediments Tributaris Avançats OT 5
Règims Especials de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit OT 2.5
Relació entre Administració i Contribuent OT 2.5
Treball Final de Màster OB 10
Tributació Autonòmica i Local (Successions, Donacions, IAE, IBI) OT 2.5
Comparteix-ho: