Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Professorat

 • Joan Anton Abad Ribalta
joan-anton.abad@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat a la Universitat de Barcelona al Departament d'Economia. Soci de AUDITING ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.L. Economista. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Ha estat professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i professor extern de l'Escola d'Alta Direcció i Administració (EADA). Coordina el grup d'Entitats Sense Finalitat Lucrativa (ESFL) de la delgación catalana de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals i és membre del grup de ESFL de Col·legi d'Auditors-Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Amb sòlida pràctica i experiència en assessoria comptable fiscal i tributària per a empreses i especialment a fundacions o entitats sense ànim de lucre.

josep.argiles@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa
Professor titular a temps complet de la Universitat de Barcelona en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, així com en diversos màsters de la Universitat de Barcelona. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat articles en diferents revistes acadèmiques internacionals de prestigi ubicades en els primers quartils del JCR i SCOPUS, com ara European Accounting Review, Accounting & Business Research, Accounting Auditing & Accountability Journal, Journal of Business Ethics, Journal of Cleaner Production, Safety Science, Journal of Management & Governance, European Management Review, International Journal of Auditing, etc.; així com diversos capítols de llibres internacionals. Ha estat investigador de diversos projectes de recerca competitiva. Les seves línies de recerca abasten, entre d'altres, la comptabilitat agrícola, comptabilitat mediambiental, auditoria, manipulació comptable, evasió fiscal.
 • Joan Carles Bailach Aspa
jcbailach@ub.edu Departament de Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari - Facultat de Dret

Professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, auditor de comptes i membre del ROAC. Especialitzat en l'impost sobre la renda de les persones físiques i en l'impost sobre societats. Ha estat professor de la Universitat Oberta de Catalunya, de Procediments Tributaris en cursos organitzats pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i en l'Executive MBA de la Universitat de Barcelona.

 • Ángel María Ceniceros Gratis
amceniceros@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. Professor del màster de Fiscalitat de la Barcelona School of Management (UPF-IDEC) i del postgrau de Fiscalitat de la Universitat d'Andorra. És col·laborador extern de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB), on desenvolupa la seva tasca de recerca en l'àmbit de la imposició indirecta. Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto. Màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona. Curs de Planificació Fiscal Internacional al Centre d'Estudis Financers. Membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona i de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF). Col·labora regularment en revistes especialitzades i és autor del llibre Manual Práctico del Impuesto sobre el Valor Añadido (3a ed.).

 • Javier Collado Muñoz
javier.collado@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Pertany al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat amb el número 1 de la seva promoció. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, així com MBA per ESADE. Té experiència rellevant en llocs de responsabilitat tant en l'empresa privada com, actualment, a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) com a inspector d'Hisenda de l'Estat. Ha publicat articles en diaris d'àmbit nacional i ha participat com a ponent habitual en diversos centres.

 • Patricia Daura Tur
patriciadaura@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa 

Professora associada dela Universitat de Barcelona. Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, Postgrau d'Auditoria pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i auditora inscrita en el ROAC. Sòcia d'una firma d'auditoria i amb vint anys d'experiència en l'àmbit de l'auditoria de comptes i la consultoria empresarial.

 • Guillem Domingo Perez
guillemdomingo@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Dret Tributari i Postgraduat en Fiscalitat Internacional. Ha participat com a docent en cursos i seminaris de l'IDEC, a la Facultat de Dret de la Universitat de Montpellier, a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), sempre sobre temes relacionats amb l'àmbit tributari i mercantil. Així mateix, és autor de diverses publicacions en premsa escrita i digital i coautor dels llibres España puente europeo hacia Latinoamérica (Editorial Bosch), Derecho e informática (Editorial Radi) i Creación de empresas (Editorial ACCID). Pertany a associacions professionals i és membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Membre de l'Associació Espanyola de Dret Financer. Membre de la International Fiscal Association (IFA). Membre de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

 • Dr. Juan Luis Domínguez Pérez
jldominguez@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa 

Professor titular a temps complet de la Universitat de Barcelona. Economista i auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditoria de Comptes d'Espanya (ROAC). Membre del Registre d'Experts Comptables del Consell General d'Economistes d'Espanya. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. La seva especialitat acadèmica se centra en les operacions d'adquisicions, fusions i escissions d'empreses, valoracions d'empreses, registre d'efecte impositiu. Així mateix és expert en les Normes internacionals d'informació financera (IFRS) i ha treballat en els serveis financers de la Unió Europea (Brussel·les).

 • Dr. José Mª Durán Cabré
jmduran@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa 

Professor agregat a temps complet al Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona. Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Dret per aquesta mateixa universitat i MSc en Fiscal Studies per la Universitat de Bath (Gran Bretanya). Director de l'Institut d'Economia de Barcelona. Especialista en economia pública, en particular, en imposició, i federalisme fiscal. Ha publicat articles científics en revistes com International Tax and Public Finance, The Review of Income and Wealth, Journal of Tax Administration i Hisenda Pública Espanyola, així com llibres i capítols de llibres publicats en editorials com Ariel, Edward Elgar Institut d'Estudis Fiscals, McGraw-Hill i Thomsom Civitas. Ha participat en nombrosos projectes de recerca i ha estat consultor extern de Govern d'Andorra i de el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

 • Albert Folguera Ventura
afolguera@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret per la UNED, Màster en Assessoria Fiscal per ESADE i Màster en Direcció General (PDG) per l'IESE. Advocat i assessor fiscal amb més de vint anys d'experiència. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a KPMG i Uría Menéndez, on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. Actualment és soci director del grup JMAE, vocal de la Comissió Nacional d'Imposició Indirecta de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i col·legiat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Imparteix nombroses ponències i cursos a l'AEDAF, l'ICAB i la Universitat de Barcelona.

 • Dr. Jorge Galiana Richart
jgaliana@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa 

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en ADE i Diplomat en Ciències Empresarials per la UB. Doctor en Ciències Socials a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), a més de Màster en Societat de la Informació i Coneixement per la Universitat Oberta de Catlunya (UOC), Màster en Assessoria Fiscal a ESADE, Curs d'especialització comptable i fiscal a CEF, Certificat d'aptitud pedagògica per la UPF. Des d'un punt de vista empresarial ha estat president de Mediship SCCL, president de Form Group SCCL, gerent de Buyca SL, assessor comptable de Filab SL i professor de diverses universitats tant en graus d'ADE com en màsters i MBA.

 • Manuel Herrera Garcia
mherreragarcia@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Diplomat en Relacions Laborals i en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Tributació, Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió, i Diploma de Postgrau en Dret Laboral i Seguretat Social. Director i fundador d'Externa Asesores. Especialitzat en impostos, en la reestructuració i en comptabilitat financera. Ha participat com a ponent a nivell nacional en seminaris sobre normativa internacional comptable i normes de comptabilitat financera. És membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, del Col·legi de Treballadors Socials de Barcelona i del Colegio de Empresarios Barcelona.

 • Javier Ibars Álbaro
jibars@ub.edu Departament de Dret Privat - Facultat d'Economia i Empresa

Professor Associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona. Director de Relacions Laborals de Foment del Treball Nacional.

Vicepresident del Patronat del Tribunal Laboral de Catalunya i membre de la Comissió de Mediació del TLC. Membre d'òrgans i comissions de representació institucional relacionats amb l'àmbit laboral, de Seguretat Social, Salut, Serveis Socials, Formació, Ocupació, etc, a nivell, europeu, estatal, autonòmic (Catalunya) i local (Barcelona). Negociador de diversos Acords Interprofessionals, Reformes normatives laborals, convenis col·lectius, Expedients de Regulació d'Ocupació, Inspeccions de Treball, etc.

 • Francesc Martí Palomares
j.martipalomares@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa 

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. Treballa des de fa més de sis anys en consultoria de gestió de riscos i auditoria interna / externa per a empreses del sector financer.

 • Dra. Judith Morales Barceló
jmorales@ub.edu Departament de Dret Privat - Facultat de Dret

Professora agregada a temps complet de la Universitat de Barcelona. Llicenciada i doctora en Dret amb premi extraordinari de doctorat. Investigadora especialitzada en temes de dret societari, dret concursal, dret de la competència i noves tecnologies. Membre del grup de recerca consolidat Govern Corporatiu de l'Empresa i del grup d'innovació docent Dikasteia; investigadora de diversos projectes de recerca reconeguts pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 • Dr. Javier Oses García
joses@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa

Professor titular a temps complet del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona. Doctor en Comptabilitat i Auditoria per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empresa. Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres. És professor especialitzat en Comptabilitat Financera i Normativa Comptable. Compta amb publicacions divulgatives, tant en llibres com en materials, en Comptabilitat Financera i normes comptables nacionals i internacionals. Actualment és Secretari de l'Agrupació de Professors de Comptabilitat en ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).

 • Dr. Joan Francesc Pont Clemente
jfpont@ub.edu Departament de Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari - Facultat de Dret

Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Doctor en Dret i Diplomat en Ciències Empresarials. Vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona i president de la seva Comissió Jurídica i Fiscal. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Les seves línies de recerca són les relacions entre l'Administració i el contribuent, el dret sancionador tributari, la naturalesa jurídica del tribut i el conflicte juridificació-desjuridificació.

 • Dr. Ferran Rodriguez Garcia
ferranrodriguezg@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa

Professor a temps complet d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Diplomat i Llicenciat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de comptes i expert comptable acreditat. Membre del claustre de professors del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Membre de l'Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses (AECA), l'Associació Espanyola de Professors Universitaris de Comptabilitat (ASEPUC), l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i la Comissió de Relació entre Comptabilitat-Fiscalitat d'aquesta última. Autor i coautor de diversos llibres i articles sobre temes financers i comptables de l'empresa. Ha participat com a professor o organitzador en diversos màsters tant de la Universitat de Barcelona com d'altres centres.

 • José Manuel Rodriguez Rivera
rodriguezrivera@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor Associat de la Universitat de Barcelona. Consultor Tributari, Soci Director a DEYFIN ETL Global i Conseller Delegat ETL Asesores Fisales y Abogados Consultoría fiscal per a persones físiques i jurídiques. Expert en planificació tributari-patrimonial i en auditoria de compliments tributaris. Àmplia experiència en formació tecnicotributària a la Universitat de Barcelona i en universitats privades, així com formació in company i per a col·legis i associacions professionals. Mes de 25 anys en la professió dirigint, durant els últims 20 i encara en l'actualitat, el seu propi despatx professional format per més de 40 professionals.

 • Gabriel Segura Cros
gabrielseguracros@ub.edu Departament d'Economia - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Postgrau d'Estudis Fiscals al Col·legi Universitari Abat Oliba (Curs d'executius de societats i experts tributaris). Estudis per a l'accés al cos superior d'inspectors de finances de l'Estat en el Centre d'Estudis Financers (CEF). Cursos diversos de perfeccionament i adaptació a les modificacions legislatives en matèria tributària. Membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF). Membre de la Fundació Antoni Lancuentra. Assessor fiscal per compte propi. Membre de la secció d'impostos indirectes de la seu central de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF). D'acordSubdelegat de la Delegació Catalana de l'AEDAF (de 2012 a 2015). Professor de cursos, postgraus, màsters i seminaris en diferents centres docents i institucions (Universitat de Barcelona, AEDAF, col·legis professionals, etc.).

asomozal@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa

Professor titular de la Universitat de Barcelona. Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor en altres universitats (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat Pompeu Fabra), així com col·laborador durant diversos anys a la Universitat Oberta de Catalunya. Així mateix, ha estat professor visitant de la Universitat de Vaasa (Finlàndia) i a la Universitat d'Estocolm (Suècia). També ha exercit tasques professionals en l'àmbit empresarial, tant en comptabilitat com en auditoria privada; i en l'àmbit públic en intervenció / auditoria pública (Generalitat de Catalunya).

 • Joan Teixidó Pont
joan.teixido@ub.edu Departament d'Empresa - Facultat d'Economia i Empresa

Professor associat de la Universitat de Barcelona. Professor de l’Escola d’Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Diplomat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Màster en Assessoria fiscal per la Universitat de Barcelona. Auditor de comptes i membre inscrit al ROAC. Ha desenvolupat la major part dels seus més de 25 anys d’experiència en el món de l’auditoria de comptes, les àrees de control de gestió i consultoria. En l’actualitat és soci d'una firma d’auditoria i consultoria.

 • Dra. Maria Dolors Torregrosa Carne
mtorregrosa@ub.edu Departament de Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari - Facultat de Dret

Professora titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Doctora en Dret, màster universitari en Administració, Direcció i Organització d'Empreses i màster en Dret Comunitari. Assessora tècnica de la Comissió Jurídica i Fiscal de la Cambra de Comerç de Barcelona. Especialitzada en procediments tributaris i, en particular, en processal administratiu, així com en la tributació d'entitats no lucratives i l'impost sobre el valor afegit. Ha estat coordinadora del grup de recerca Seminari de Tributació Empresarial, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, docent en cursos organitzats pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i en el màster de l'Advocacia de l'ISDE, entre d'altres.

Comparteix-ho: