Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s’obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Tot i l’estat excepcional que estem vivim com a conseqüència del COVID-19, la Facultat d’Economia i Empresa manté els calendaris de sol·licituds d'admissió per al curs 2020-2021 dels seus programes de màster.

Malgrat el context, les aplicacions s'estan revisant i processant amb normalitat. A data d'avui no hi ha canvis en la programació dels màsters de cara al curs 2020-2021.

Si l'emergència sanitària del COVID-19 ens obliga a realitzar qualsevol canvi, ho comunicarem el més aviat possible. Per a més informació, visiteu la secció "informació sobre COVID-19" de la pàgina web de la Universitat de Barcelona.

 


1r període
Preinscripció: del 27 de gener al 27 de març de 202
Resolució: 2 d'abril

2r període
Preinscripció: del 1 d'abril al 5 de juliol de 2020
Resolució: 8 de juliol

3r període (per a alumnes nacionals)
Preinscripció: del 6 de juliol al 3 de setembre de 2020
Resolució: 4 de setembre

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció


  1. Expedient acadèmic del candidat en la titulació o titulacions prèvies. Es revisa especialment la formació prèvia en assignatures de Comptabilitat i Fiscalitat. Els candidats han de mostrar una formació suficient per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster. Ponderació: 65 %

  2. Titulació prèvia afí a la temàtica del màster. Es concedeix més valor a les titulacions en Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Dret. Ponderació: 25 %.

  3. Experiència professional del candidat, en particular en l'àmbit de la Comptabilitat i Fiscalitat. Es valora positivament l'experiència professional del candidat en treballs relacionats amb les matèries del màster. Ponderació: 5 %.

  4. Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat. Es valora positivament les cartes de recomanació d'antics professors en què s'expliquin el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (se sol demanar al professor que expliqui en quina posició situa al candidat respecte a la resta d'alumnes a qui ha impartit docència en el passat). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Ponderació: 5 %. 


  5.  
 

  • La Comissió d'Admissió del màster, si escau, pot sol·licitar als candidats la presentació de documentació addicional, amb l'objectiu d'aclarir algun aspecte de la sol·licitud, o una entrevista personal.


  •  

Procediment de resolució

La resolució d'admissió la duu a terme la Comissió Coordinadora del màster, i s'anuncia als alumnes admesos mitjançant un avís a la pàgina web del màster i una notificació personal.
Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol.licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de deu dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: