Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Pràctiques

Requisits

  1. Estar matriculat en l’assignatura Pràctiques Externes del màster de Ciències Actuarials i Financeres (l’estudiant no pot matricular-se d’aquesta assignatura fins que no ha formalitzat el projecte formatiu).
  2. En el moment de començar les pràctiques s’han d’haver superat, com a mínim, 60 crèdits (inclosos els complements formatius).

Les pràctiques curriculars es poden matricular en qualsevol moment al llarg del curs acadèmic.

Coordinador: Manuela Alcañiz.

El procés d’avaluació de les pràctiques curriculars en el màster de Ciències Actuarials i Financeres segueix la normativa d’avaluació de les pràctiques curriculars establertes per els graus i màsters de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Al següent enllaç podeu trobar informació referent al període d’avaluació de pràctiques curriculars així com una guia per a la realització de la memòria d’avaluació.

Informació referent al calendari i memòria.

  • Relació d’empreses amb les que existeix un conveni de col·laboració en l’àmbit del màster:

Comparteix-ho: