Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Sortides professionals

Els actuaris són especialistes en assegurances, pensions públiques i privades, en instruments i mercats financers i en la gestió del risc i la quantificació de la incertesa. Per això, són molt demanats per sectors de la banca, companyies asseguradores, empreses amb departaments de gestió de riscos propis, auditories, consultories, i altres corporacions que necessiten professionals amb la formació quantitativa necessària per desenvolupar aquestes funcions.

A més, tenen reconegudes una sèrie de funcions per llei. La normativa actual sobre assegurances, plans de pensions i mutualitats de previsió social encomana un paper fonamental als actuaris en relació amb els aspectes quantitatius. I passa una cosa similar amb la normativa actual de Solvència II, que fa referència expressa a la funció actuarial.
Comparteix-ho: