Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Matrícula

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

Calendari de matrícula 2020/2021

 • Primer període: Del 20/07/2020 fins el 31/07/2020 per a estudiants de segon curs
 • Segon període: Del 02/09/2020 fins el 20/10/2020
 • En cas de que quedi alguna plaça lliure es procedirà a matricular als estudiants en llista d’espera del 28/09/2020 el 21/10/202

Modificació de matrícula corresponent al segon semestre:

Pendent d’anunci.

Imprès de sol·licitud de modificació de matrícula.

Un cop heu estat admesos, heu de començar el procés de matriculació seguint els passos següents. Recordeu que per obtenir l’admissió definitiva heu d’haver lliurat tota la documentació sol·licitada i que ha d’haver estat validada per la Comissió de coordinació del màster. Si no és així no podeu iniciar la matriculació.

 • PAS 1: En aquest procés heu d’escollir les assignatures d’especialització d’acord amb el programa del màster i amb la supervisió de la coordinació del màster.
 1. Ompliu el formulari de matrícula:Formulari de matrícula CF (Complements Formatius)
 2. Formulari de  matrícula MASTER
   
 • PAS 2: Heu de rebre la validació del coordinador del màster de les assignatures que heu escollit.
   
 • PAS 3: Consulteu la informació dels preus de la matrícula, les ajudes disponibles i el procés de pagament.

Tal com s’especifica en l’article 1 de les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de febrer de 2012, el límit de crèdits que es poden reconèixer no pot ser superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

En aquesta normativa en l’annex A.1, s’especifica la documentació requerida per a cada cas.

Adjuntem també l’imprès que s’ha de presentar a l’Oficina de Màster i Doctorat juntament amb la documentació requerida.

No s’accepta cap sol·licitud si la documentació no està completa.

Pagament de matrícula

Vegeu el següent enllaç.

Curs acadèmic 2020-2021

La Normativa Acadèmica i Econòmica de Matrícula de la Universitat de Barcelona, aprovada per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern en data 19 de juliol de 2012 i pel Consell Social de data 13 de juliol de 2012, especifica que el preu del crèdit serà el resultat de multiplicar per dos el preu fixat pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments oficials.

 • Aquest factor multiplicador no s’aplicarà en el cas que l’estudiant disposi d’un permís de residència superior a un any acadèmic.
 • Aquest acord no serà d’aplicació als estudiants de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu, o de Suïssa i Andorra, així com als estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic

 1. Aquests preus corresponen al curs acadèmic 2020-2021
  • Preu crèdits ECTS estudiants de països de la UE, i amb Acord Econòmic i Suïssa i Andorra: 46,11€ (*)
  • Preu de materials i infraestructures docents: 70,00 €
  • Gestió d’expedient acadèmic: 69,80 €
  • Estudi d’equivalència del títol (pels que han estudiat fora d’Espanya): 218,15 €
  • Taxa de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits: 54,54€
  • Modificacions i ampliacions parcials de matrícula: 27,27€
 2. Altres taxes, per quan s’acaba el màster
  • Títol de màster universitari (amb Suplement europeu): 218,15€
  • Certificat acadèmic: 27,27€

(*) El preu per a la resta d’estudiants 82,00€.

Comparteix-ho: