Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Professorat

El professorat reuneix l’experiència docent i investigadora obtinguda a la llicenciatura de Ciències Actuarials i Financeres i la menció de Finances  i Assegurances, del màster de Recerca en Empreses Finances i Assegurances als quals substitueix. El màster compta amb un elevat percentatge de doctors i amb sexennis de recerca vius, als quals cal afegir la participació de professors associats vinculats directament a l’àmbit empresarial de les finances i assegurances.

Professorat

Comparteix-ho: