Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

Sortides professionals

En finalitzar el màster, els alumnes coneixen les àrees funcionals i les tasques clau que intervenen en la direcció d'una empresa en l'àmbit esportiu. S'estudien entitats i empreses que desenvolupen l'activitat tant en l'àmbit privat com per a les administracions públiques, i tant a escala local com autonòmica, nacional o internacional. De la mateixa manera, s'adquireixen els coneixements necessaris sobre la gestió d'empreses per accedir a les primeres responsabilitats en la direcció d'una organització, una empresa, una associació o una instal·lació esportiva i saber quines habilitats cal completar per poder dirigir-les adequadament.
En aquest sentit, les sortides professionals es troben en la direcció d'empreses del sector esportiu: des de la gestió d'instal·lacions de condicionament físic i competició i la gestió de federacions en càrrecs tècnics de gestió o altres entitats que impulsen la pràctica de l'esport fins a empreses d'equipaments o aparells esportius. L'àmbit dels esdeveniments esportius, la direcció de clubs, la direcció de programes de màrqueting, i altres polítiques per impulsar productes i serveis són altres de les sortides d'aquest màster.
Així mateix, es pretén fomentar l'esperit emprenedor i facilitar la creació d'empreses de serveis vinculades al sector esportiu.
Comparteix-ho: