Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

Matrícula

Un cop heu estat admesos, heu de començar el procés de matriculació seguint els passos següents. Recordeu que per obtenir l’admissió definitiva heu d’haver lliurat tota la documentació sol·licitada segons requisits i que ha d’haver estat validada. Si no és així no podeu iniciar la matriculació.

Pas 1. Ompliu el formulari de matrícula

Una vegada s’hagi obert el període de matriculació, feu el Formulari de matricula. En aquest procés heu d’escollir les assignatures d’especialització d’acord amb el programa del màster i amb la supervisió del coordinador del màster.

Pas 2. Rebuda de l’acceptació de matrícula

Heu de rebre la validació del coordinador del màster de les assignatures que heu escollit.

Pas 3. Pagament de la matrícula

Consulteu la informació dels preus de la matricula, les ajudes disponibles i el procés de pagament.

Preus i taxes

Preus i taxes

El màster té un preu públic regulat per la Generalitat de Catalunya (cada any durant el mes de juny-juliol s’aproven els preus públics). De manera orientativa, el cost és el següent:

 

En el següent enllaç es pot trobar un simulador de matrícula per veure el cost de la mateixa: simulador

Formes de pagament

En aquest enllaç es pot veure informació relativa als preus, pagaments, deduccions i increments de preu. anul.lació de matricula, etc.

Modificació de matrícula

Més informació

Comparteix-ho: