Universitat de Barcelona

Màster d'Economia

Sortides professionals

El pla d'estudis s'ha dissenyat per aconseguir formar investigadors en l'àmbit de l'economia, de manera que puguin desenvolupar la seva carrera investigadora en universitats, centres de recerca, escoles de negocis de prestigi, institucions econòmiques estatals o internacionals, o consultories i centres d'estudis d'empreses.
Els nostres titulats treballen per a diferents tipus d’institucions públiques i privades: el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Generalitat de Catalunya), el Banc Interamericà de Desenvolupament, CNMV, Bloomberg, Deloitte, etc. Aproximadament la meitat dels nostres estudiants continuen la carrera acadèmica en el programa de doctorat de la Universitat de Barcelona o en el d’altres universitats destacades com ara NOVA School of Business and Economics, Universitat de Chicago, Universitat de Luxemburg, Universitat de Lund , etc.
Comparteix-ho: