Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Organització i metodologia docent

docència del màster és presencial i s’organitza de forma trimestral. Els cursos es desenvolupen durant els dos primers trimestres en seqüències de 10 setmanes: el primer, de mitjan setembre a mitjan desembre; el segon, de mitjan gener a mitjan abril. En el tercer trimestre, entre mitjan abril i mitjan juny, els alumnes es dediquen a completar el Treball Final de Màster i, eventualment, a fer estades de pràctiques a la mateixa Facultat d’Economia i Empresa, o en organismes reguladors i de defensa de la competència i en operadors de serveis essencials que col·laboren amb el programa; les pràctiques es poden allargar fins a mitjan setembre.

La docència presencial del primer i segon trimestre es desenvolupa entre les 9 i les 18 h a la Facultat d’Economia i Empresa. L’assistència a les classes, seminaris i conferències és obligatòria. Els alumnes disposen d’aules a la Facultat per dur a terme els treballs d’avaluació continuada, individualment o en grup, en les franges horàries entre classes que queden lliures. La dedicació és a temps complet.

El nombre màxim d’alumnes és entre 20 i 25. L’alumnat ha de treballar en activitats pràctiques continuades al llarg del curs, mitjançant el Campus Virtual, i entregar problemes i assaigs per a les diverses assignatures. Els professors de les assignatures compten amb un tutor ajudant de docència, que està al servei dels estudiants per assistir-los en l’estudi de l’assignatura i en les activitats pràctiques.

Els cursos sectorials d’Aigua, Energia, Telecomunicacions i Transports es desenvolupen de forma intensiva durant una setmana, i incorporen sessions de professorat i professionals externs a la Universitat de Barcelona procedents d’organismes reguladors, de defensa de la competència i operadors de serveis públics.

El contingut dels plans docents (programes, activitats, avaluacions, calendaris, etc.) estan disponibles en línia en el Campus Virtual.

Comparteix-ho: